نمایش نوار ابزار
دسته: مقالات
معجزات پیامبر

معجزات پیامبر

معجزات پیامبر   پیامبر  در رسالت، جهاد و معجزاتش دارای عظمت و بزرگی بود. معجزه ای مانند قرآن که عقول فصحا از درک آن عاجز بود و ادیبان عرب از جواب دادن به آن و آوردن مانند آن عاجز شدند.…


فضیلت درود فرستادن بر پیامبر

فضیلت درود فرستادن بر پیامبر

فضیلت درود فرستادن بر پیامبر   عظمت پیامبر و عظمت مقام وی در این متجلی می شود که خداوند تبارک و تعالی خودش بر او درود می فرستد آنگاه فرشتگانش و سپس مخلوقاتش از جن و انس بر او درود…


عظمت و بزرگی محمد

عظمت و بزرگی محمد

عظمت و بزرگی محمد (ص) ای بنده من، از من اطاعت کن تا تو را ربانی قرار دهم و آن گاه اگر به چیزی بگویی موجود شو پس می شود (حدیث قدسی ) همانا هر کس که در جایگاه سخن…


تصوف

تصوف

به نام خداوند بخشنده و مهربان خدایا بر سید و سرور ما محمد و بر خاندانش و بر دوستدارانش درود و صلوات بفرست   ستایش مخصوص خداست و سلام و درود بر نور هستی، بهترین مخلوق ماه هدایت ستاره عنایت…