نمایش نوار ابزار
ماه: آذر ۱۳۹۷

امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام)

سید ائمه و چراغ امت، صاحب شأن و منزلت و ذکر و عنایت و کرامت است. اسم: علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب علیهم السلام ولادت: در سال ۱۴۸ هجری در…


شیخ حبیب عجمی (قدس الله سره)

همنشین مجالس وحدت، همدم مراقبه و خلوت، مرشد طریقت، نوشنده شراب ناب تحقیق و پژوهش، فقیر درگاه خدا با فقر وجودی اسم: حبیب بن عیسی بن محمد لقب: عجمی کنیه: ابو محمد اصلیت: ایرانی محل سکونت: بصره اخبار و کرامات:…


امام حسن بصری قدس الله سره

شیخ خرقه و طریقت، استاد بیعت و پیمان، امام زاهد و پرهیزگار، سید، تکیه گاه، قهرمان، مجاهد و شجاع، پیشوای عرفای بزرگ خداپرست، مرشد کامل، شیخ و پیر برای همه، رئیس همه طوائف و گروه‌ها، رهبر همه عرفا، خلیفه پسر…


شیخ داود طائی ( قدس الله سره )

خورشید درخشان عرفان، سرآغاز انوار یقین برای ابهامات اسرار و رموز اسم: داوود بن نصیر لقب: طائی کنیه: أبو سلیمان مذهب: مذهب حنفی طریقت: طریقت علیه هم عصران او: یاران ابو حنیفه نعمان محل سکونت: کوفه زندگی: وی اندیشمند ربانی،…


شیخ معروف کرخی ( قدس الله سره العزیز )

احرام پوشیده‌ی حرم عرفان؛ سرچشمه ی مذهب و یقین؛ بزرگ اهل علم و عرفان؛ گردآورنده‌ی کمالات والا برای رازهای پنهان. لقب: کرخی منسوب به کرخ در بغداد اسم: معروف بن فیروزان کنیه: أبو محفوظ محل ولادت: بغداد سرآغاز او: روایت…


شیخ سری سقطی ( قدس الله سره )

تجلی بخشندگی و سخاوت و فضل، ثابت قدم در مجاهدت و همت والا در مشاهده اسم او: سری بن مغلس کنیه او: ابوالحسن محل تولد و زندگی: بغداد قادریه طریقت: طریقت علیه هم عصران او: شاگرد و همراه شیخ معروف…


حضرت شیخ جنید بغدادی ( قدس الله سره)

پیشوای زمان در بین اندیشمندان، تجلی اسرار خداوند بخشنده مهربان، رهبر امامان وقت، بزرگ دو فرقه، زبان گویای مردم و عارفان، مرجع علماء و پرهیزکاران، سلطان پرهیزکاران و مومنان اسم: جنید بن محمد بن جنید خراز قواریری لقب: بغدادی کنیه:…


حضرت شیخ ابوبکر شبلی (قدس الله سره)

شیخ بزرگ، عارف شریف، صاحبِ فضل زیاد نام: ابوبکر دلف بن حجدر که جعفر (شبلی) نیز گفته می‌شود حدودا در سال۲۴۷هـجری متولد شده و اصالتا خراسانی است اما محل تولد او بغداد است، محل تولد او را سامرا نیز گفته‌اند،…


شیخ عبدالواحد یمانی (قدس الله سره)

نام: عبدالواحد بن عبد العزیز یمانی لقب: تمیمی کنیه: ابوالفضل طریقت: طریقت علیه که آنرا از شیخ ابوبکر شبلی فرا گرفت. محل سکونت: ساکن بغداد بود سپس به خراسان سفر کرد. زندگی نامه: مدتی در مسجد المنصور سخنرانی می‌کرد و…


شیخ ابو فرج طرسوسی ( قدس الله سره )

شیخ ابوالفرج طرسوسی ( قدس الله سره ) اسم او: محمد یوسف بن عبدالله و عبدالرحمن بن عبدالله نیز گفته شده لقب او: طرطوسی منسوب به طرطوس ترکیه که محل هجرت و سکونت او بود. کنیه او: ابوالفرج ولادت: در…