نمایش نوار ابزار

فضیلت درود فرستادن بر پیامبر

فضیلت درود فرستادن بر پیامبر

 

عظمت پیامبر و عظمت مقام وی در این متجلی می شود که خداوند تبارک و تعالی خودش بر او درود می فرستد آنگاه فرشتگانش و سپس مخلوقاتش از جن و انس بر او درود می فرستند. و چه درجه ای بزرگتر از این که خداوند بلندمرتبه او را مخصوص این تکریم و احترام قرار داده.

تکریمی که پیامبران قبل از وی به آن اختصاص نداشته اند. خداوند بلندمرتبه می فرماید: ( همانا خدا و فرشتگانش بر پبامبر درود می فرستند ای کسانیکه ایمان آوردید شما نیز بر او درود فرستید و از سر تسلیم سلام کنید ) ( احزاب ۵۶ ) دستور درود فرستادن بر پیامبر در احادیث شریف نبوی نیز آمده است.

ابن علی بن شعیب از عمر بن عمو روایت کرده که گفت شنیدم عبدالله بن بشر گفت: رسول الله فرمود: تمام‌ دعا پوشیده است. اولش ستایش خدای عزوجل و درود فرستادن پر پیامبر می باشد. آنگاه بخواهد که دعایش را اجابت گوید.

 

ebeb6f81160914ebbe9736d2fada97bb 1 - فضیلت درود فرستادن بر پیامبر

 

امام احمد با مدرکی روایت می کند که ابا سلمان دارانی می گوید: هرکس از خدا حاجتی بخواهد باید با درود فرستادن بر پیامبر شروع کند و حاجتش را درخواست کند و با درود فرستادن بر پیامبر ختم شود زیرا درود فرستادن بر پیامبر مقبول امت و خداوند بزرگتر از آن است که بین آن دو وارد شود.

ابن حبان از پیامبر روایت می کند که فرمود : اگر قومی در مجلسی نشستند و سپس متفرق شدند و خدا را ذکر نکرده و بر پیامبر درود نفرستاده باشند، جز این نیست که از جانب خدا بر آنها سختی و بلایی می آید و اگر الله بخواهد آنها را عذاب می کند و اگر بخواهد آنها را می آمرزد.

از ابی هریره از پیامبر روایت شده که فرمود: ( روی برگردان از مردی که نزد او نام من برده شود و او بر من درود نفرستد).

از ابن حبان در صحیحه از انس ابن مالک روایت شده که گفت رسول الله فرمود: (شخص بخیل کسی است که بر من درود نفرستد پس اگر او یک مرتبه بر من درود فرستد خداوند ده مرتبه بر او درود می فرستد).

بیهقی در کتاب سنن و طبرانی در معجم الکبیر از ابی امامه روایت می کند که پیامبر فرمود: زیاد بر من صلوات بفرستید به خصوص در هر روز جمعه زیرا صلوات امتم بر من عارض می شود و هرکس زیاد بر من صلوات بفرستد از نظر مقام و منزلت به من نزدیکتر است.

از ابی هریره روایت شده است که رسول الله فرمود: (هرکس هنگامی که صبح می کند ده مرتبه و هنگامی که شب می کند ده مرتبه بر من درود فرستد شفاعتم در روز قیامت به او خواهد رسید)

ابوموسی مدینی با سند از ابی هریره روایت کرده که رسول الله فرمود: ( هر سخنی که در آن نام خدا ذکر نشود و درود بر پیامبر در آن نباشد موجب از بین رفتن برکت می شود).

ابن خزیمه در صحیحه از ابی هریره روایت کرده که رسول الله فرمود: (هرگاه یکی از شما وارد مسجد شود پس باید که بر پیامبر درود و سلام فرستد و بگوید خدایا درهای رحمتت را برای من بازکن و آنکاه که از مسجد خارج شود باید که بر پیامبر درود فرستد و بگوید مرا از مکر شیطان پناه ده).

از ثوری با سند از جابربن عبدالله روایت شده که رسول الله فرمود: ( مرا در بین دعا و در آغاز و پایان آن قرار دهید و نام مرا ذکر کنید).

از محمد بن علی بن الحسین (ع) ( نقل است که فرمود: رسول الله فرمود: (هرکس صلوات بر من را فراموش کند راه بهشت را خطا رفته است).

از سعید بن مسیب نقل است که گفت : ( دعایی که صلوات بر پیامبر در آن نباشد بین آسمان و زمین معلق است ).

 

f5b92bf6d2551802c3c008cb5664d13a - فضیلت درود فرستادن بر پیامبر

 

از ابن ابی شبیبه از ابن فضیل ازلیث از کعب از ابی هریره روایت شده که رسول الله فرمود: ( بر من درود فرستید زیرا درود فرستادن بر من زکاتی است بر شما).

از اعمش از ابی وائل از عبدالله بن عمر روایت شده که رسول الله فرمود: ( هرگاه یکی از شما از پاکیزگی اش جدا شد باید که بگوید گواهی می دهم که خدائی جز خدای یکتا نیست و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده خداست. سپس باید که بر من درود فرستد پس اگر این چنین بگوید درهای رحمت برای او باز می شود).

از انس ابن مالک نقل است که گفت: رسول الله فرمود: ( هرگاه چیزی را فراموش کردید پس بر من درود و سلام فرستید تا آن را به یاد آورید ان شاء الله )

از ابی سهل بن مالک از جابر بن عبدالله است که رسول الله فرمود: ( هر کس در هنگام صبح قبل از اینکه سخنی بگوید صد صلوات بر من فرستد خداوند صدحاجت او را بر آورده می کند، سی حاجت آن را به تعجیل می اندازد و هفتاد حاجت را به تاخیر می اندازد، در مغرب نیز همین طور است).

دیدگاه ها