نمایش نوار ابزار

شیخ عبدالقادر گیلانی (ق)

عبدالقادر گیلانی

شب اول ماه مبارک رمضان سال 470 هجری بر آسمان سایه افکنده بود که خبر تولد کودکی در صومعه سرای گیلان قلب خانواده اش را به هیجان در آورد.
این کودک که او را “عبدالقادر” نامیدند در آغوش خانواده ای که در دینداری و زهد و تقوی سرآمد روزگار بودند روز به روز بزرگ تر شد و اخلاق و رفتار قرآنی و توحیدی را از محیط خانوادگی خویش جذب کرد.
پدرش “ابوصالح موسی جنگی دوست” نام داشت و نسب پاکش به امام حسن (ع) می رسید و مادرش “فاطمه خیر النسا” دختر سید عبدالله صومعه ای زاهد نامدار و از نسل امام حسین (ع) بود.
در مورد جد مادری حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی (ق) گفته اند :شیخ عبدالله صومعه ای مستجاب الدعا بوده است.
سلسله پدري ايشان به اين ترتيب به حضرت علي (ع) مي رسد:
سید ابوصالح نورالدین موسوی جنگی دوست این سیدابی عبدالله گیلانی،ابن سید عمر یحیی زاهد ابن سید محمد روحی ابن سید داوود ابن سید موسی ثانی ابن سید عبدالله ثانی ابن سید حسن الجان، ابن سید عبدالله محسن ابن سيد حسن المثنی ابن امام حسن المجتبی ابن حضرت اميرالمومنين علی مرتضي (ع).
شهرهاي آوچك ديلم است. ”
آورده اند که بی بی فاطمه روزی گفت :”وقتی فرزندم عبدالقادر را به دنیا آوردم و او بچه بود از پستان هیچکس در ماه رمضان شیر نخورد.”
حضرت ابی صالح پس از تولد پسرش با قرآن تفالی زد که نتیجه آن حضرت عبدالقادر (ق) در اشعارش اینگونه
بیان کرده است.
عشق و مستی و جنون در طالع ما دیده اند
چون ز مادر زاده گشتیم و پدر بگشاد فال

کتاب های حضرت عبدالقادر گیلانی

پند های حضرت عبدالقادر گیلانی (ق)

 

نگاهي به زندگي و اشعار حضرت عبدالقادر گیلانی (ق)

                                                                سلسله مشایخ طریقت

 

مشایخ طریقت

شیخ عبدالکریم کسنزانی (ق)