نمایش نوار ابزار

شیخ عبد الفتاح سیاح ( قدس الله سره )

نام: عبدالفتاح سیاح.

لقب: سیاح؛ به دلیل عدم استقرار وی در یک جا و کثرت سیر و سیاحتش.

محل تولد: در صالحیه دیده به جهان گشود؛ منطقه­ای در دمشق و بر فراز کوه قاسیون است و جایی برای صالحان می­باشد.

مسلک: احمد جمال در قصیده( السلسله الذهبیه فی سند الطریقه القادریه) درمورد سندیت مسلک شیخ عبدالفتاح سیاح شعری آورده و چنین گفته است:

عن شیخه قاسم نجـم الأئمه من

شاعت فضائله تربو على الشجر

از شیخ قاسم، ستاره پیشوایان، کسی که فضیلت هایش پراکنده شد و بر درختی رشد کرد.

 

دیدگاه ها