نمایش نوار ابزار

شیخ حبیب عجمی (قدس الله سره)

منابع :
– یوسف النبهان – جامع کرامات الأولیاء – ص۳۸۷ .
– ابن الملقن – طبقات الأولیاء – ص۱۸۲ .
– تذکره الأولیاء – مرتضى بن محمد آل نظمی البغدادی – ص ۱۵۶ – ۱۵۸ .

دیدگاه ها