نمایش نوار ابزار

سید شیخ محمد قاسم (قدس الله سره)

نام: محمد قاسم

لقب: بغدادی

مذهب: مذهب حنفی

طریقت: سید یوسف بن ملا عبدالجلیل در کتاب الانتصار للاولیاء در مورد شیخ گفته است: (شیخ قاسم در ولایت استوار بود و شهرتش ما را از ذکر وصفش بی‌نیاز می‌کند و طریقت را از شیخ عبدالفتاح صالحی فرا گرفت.

احمد جمال در قصیده خود با نام (السلسله الذهبیه فی سند الطریقه القادریه) سند اتصال شیخ خود به شیخ محمد صادق و سپس به شیخ محمد قاسم را ذکر کرده و در این مورد گفته:

«از شیخ خود قاسم، ستاره‌ی ائمه، کسی‌که فضیلت‌هایش گسترده است و باعث رشد و نمو درختان می‌شود.»

زندگی‌نامه: او معروف شد و مانند چراغی شد که جویندگان دانش رو به سویش می‌آوردند تا از اندیشه و علمش بهره ببرند و او دانشجویانی از بصره و زبیر و شام و نیز دانشجویانی از بغداد داشت.

منابع :

– احمد جمال الدین – بلوغ الارب فی مآثر الشیخ الذهب – ص۶۲٫

– یوسف بن ملا عبد الجلیل – مخطوطه الانتصار للاولیاء .

دیدگاه ها