نمایش نوار ابزار

سید شیخ محمد غریب االله (قدس الله سره)

نام: محمد هانسوی

لقب: غریب االله، برهان الدین

هم عصران: یوسف بن علی بن محمد حسینی

طریقت: قادری که آن را از شیخ داود ثانی دریافت کرد.

محل سکونت: در هند می زیست سپس به بغداد رفت و سپس به دمشق، ترکیه و پس از آن به هند بازگشت.

زندگی‌نامه و اخبار او: صاحب کتاب انتصار الاولیاء سید عبدالجلیل مانصه می‌گوید: (شیخ محمد غریب الله قدس الله سره احوالات عجیبی داشت و بیش از چهار صد سال زیسته است)

سید حسین فوزی، صاحب کتاب عقود الجواهر در سلسله‌های بزرگان از شیخ محمد غریب االله قدس الله سره این‌گونه یاد می‌کند: (السائل باالله، من الله، الی الله، فی االله، مع االله، الفرد المنجد، غریب االله، که روح خدا روحش بود و از نتیجه گشایش‌های عرفانی خود بر روی ما هم گشود و چهار صد سال زندگی کرد، و خداوند از برکات او به ما سود رساند)

یک خاورشناسِ انگلیسی نوشته‌ای در مورد شاخه‌های طریقت قادری دارد که در آن می‌گوید: شیخ محمد غریب االله در زمان عمر طولانی خویش به ترکیه سفر کرده است و طریقت قادری را در آنجا گسترش داد و به خاطر نسبت آن به مؤسسش آنرا طریقت قادری هندی نامید.

کتاب‌های او: کتاب‌های بسیاری دارد که مهمترین آنها نفائس الانفاس است.

منابع:

[۱] حسین فوزی – عقود الجواهر فی سلاسل الاکابر – ص ۲۰ .

[۲] سلیمان سلیم علم الله – التصوف الاسلامی – ص ۴۶۹ .

[۳] الثقافه الاسلامیه فی الهند – ص ۱۸۰.

دیدگاه ها