نمایش نوار ابزار

سید شیخ عبدالصمد کله زرده (قدس الله سره)

نام: عبدالصمد بن حسن کله زرده بن محمد نودهی

لقب: فضل الدین

مذهب: مذهب شافعی

طریقت: طریقت قادری که تبرکاً از دست برادرش شیخ محی الدین کرکوک گرفته است.

کتاب‌های او: تحفه الصلاه، حاشیه‌ای بر شرح الفیه سیوطی، شرح دلائل الخیرات، منظومه‌ای در مورد بزرگان طریقت قادری

وفات: شیخ در سال ۱۲۳۴هجری به عالم شهود و حقیقت انتقال پیدا کرد.

منابع :

۱- محمد الخال – معروف النودهی البرزنجی – ص۷۷.

۲- البغدادی – هــدیه العارفین – ج۱ – ص۵۷۴ – ۵۷۵.

دیدگاه ها