نمایش نوار ابزار

سلسله مشایخ طریقت کسنزانی

این طریقت مبارک از جانب خداوند متعال به پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده سپس از ایشان به دست امام علی بن ابی طالب کرم الله وجهه رسیده و از جانب ایشان به دو جناح منشعب گشته سپس این دو جناح در شیخ معروف کرخی به هم رسیده است که در زیر آنرا توضیح میدهیم:

 

سلسله مشایخ طریقت علیه قادریه کسنزانی

خداوند متعال می‌فرماید:«ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما : همانا کسانی که با تو بیعت میکنند در حقیقت با خداوند بیعت میکنند ،دست خدا بالای دست آنهاست،پس از آن هرکه نقض بیعت کند بر زیان و هلاکت خویش اقدام کرده و هرکه به عهدی که با خدا بسته است وفا کند به زودی خدا به او پاداش بزرگی عطا خواهد کرد».

این طریقت مبارک از جانب خداوند متعال به سرور ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده ،سپس از ایشان به دست امام علی بن ابی طالب کرم الله وجهه رسیده و از جانب ایشان به دو جناح منشعب گشته سپس این دو جناح در نزد شیخ معروف کرخی به هم رسیده است.

جناح طلایی: از دست امام علی به دست امام حسین و از ایشان به دست امام زین العابدین و از ایشان به دست امام محمد باقر و از ایشان به دست امام جعفر صادق و از ایشان به دست امام موسی کاظم و از ایشان به دست امام علی رضا و سپس به دست شیخ معروف کرخی رسیده است.

جناح دوم:از دست امام علی به دست شیخ حسن بصری و از او به دست شیخ حبیب عجمی و از او به دست شیخ داود طائی و از او به دست شیخ معروف کرخی و از او به دست شیخ سری سقطی و از او به دست شیخ جنید بغدادی و از او به دست شیخ ابوبکر شبلی و از او به دست شیخ عبدالواحد یمنی و از او به دست شیخ ابوفرج طرسوسی و از او به دست شیخ علی هکاری و از او به دست شیخ ابو سعید مخزومی و از او به دست شیخ عبدالقادر کیلانی و از او به دست شیخ عبدالرزاق کیلانی و از او به دست شیخ داود ثانی و از او به دست شیخ محمد غریب الله و از او به دست شیخ عبدالفتاح سیاح و از او به دست شیخ محمد قاسم و از او به دست شیخ محمد صادق و از او به دست شیخ حسین بصرائی و از او به دست شیخ احمد احسائی و از او به دست شیخ اسماعیل ولیانی و از او به دست شیخ محیی الدین کرکوک و از او به دست شیخ عبدالصمد کله زرده و از او به دست شیخ حسین قازان قایه و از او به دست شیخ عبدالقادر قازان قایه و از او به دست شیخ عبدالکریم شاه کسنزان و از او به دست شیخ عبدالقادر کسنزان و از او به دست شیخ حسین کسنزان و از او به دست شیخ عبدالکریم کسنزان و از او به دست شیخ سلطان خلیفه محمد المحمد کسنزان و از او به دست شیخ فعلی ما حضرت سید شیخ شمس الدین محمد نهرو کسنزان حسینی رئیس طریقت علیه قادری کسنزانی در جهان رسیده است.

دیدگاه ها